Πρωτότυπη έκθεση - Artistic Town

ΝΕΑ

Post Top Ad

www.artisticTown.gr

Πρωτότυπη έκθεση


Μια πρωτοποριακή σειρά έργων παρουσιάζονται μέσα από την έκθεση σκανογραφίας του Theo Milon, που παρουσιάζεται μέχρι την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στο πατάρι της Περισπωμένης, ενώ μέρος  των εσόδων από τυχόν πωλήσεις  έργων,  θα διατεθούν στην Κουζίνα αλληλεγγύης. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη. Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται έργα με την τεχνική της σκανογραφίας (scannography).

Η σκανογραφία (scanography) είναι η διαδικασία λήψης ψηφιοποιημένων εικόνων αντικειμένων με σκοπό τη δημιουργία εκτυπώσιμης τέχνης χρησιμοποιώντας έναν επίπεδo σαρωτή. Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα ή κινούμενα αντικείμενα διαφέρει από την παραδοσιακή σάρωση εγγράφων και προσφέρει πολλαπλά ευρύτερες προοπτικές εφαρμογών, αρκετά συχνά δε με σχεδόν φωτογραφικό αποτέλεσμα.

Η σύλληψη της τεχνικής ήρθε με τον πειραματισμό της αποτύπωσης κίνησης σε ένα απλό φωτοτυπικό μηχάνημα, ενώ το θέμα αναδύθηκε μέσα από προβληματισμούς σχετικά με την ιδιότητα και τη φύση των χεριών. Τα χέρια είναι η κοινή συνιστώσα όλων των έργων της σειράς: χέρια ως χειριστές εργαλείων, χέρια ως εργαλεία καθαυτά αλλά και το χέρι ως αυτοαναιρούμενο τελεσιουργό στοιχείο του λεγόμενου ανθρώπινου πολιτισμού.

Χέρια, που είναι ικανά για το καλύτερο και το χειρότερο, ταξιδεύουν από την αρχή της ανθρωπότητας, πρόσφατα δε,  όλο και συχνότερα προς τον αυτό-αφανισμό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Artistic Town